Mô tơ các loại

Motor máy mài cạnh thẳng loại 90 ( 1.5KW và 2.2KW)

 

Motor loại 800

Motor máy trục khuỷu

Motor máy trục khuỷu hai tốc độ

Motor giảm tốc máy mài cạnh thẳng, vát

Bơm nước