Lưỡi tạo rãnh gạch

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

 

Bánh đánh bóng rãnh gạch